I byłem królem. Lecz sen przepadł rankiem.


i-byłem-królem-lecz-sen-przepadł-rankiem
william shakespearebyłemkrólemleczsenprzepadłrankiemi byłembyłem królemlecz sensen przepadłprzepadł rankiemi byłem królemlecz sen przepadłsen przepadł rankiemlecz sen przepadł rankiem

Ja przychodząca do Ciebie, sza­rym rankiem... jak mat­ka sen­na....za­mykam two­je oczy. -Anne-Lise
ja przychodząca-do-ciebie-sza­rym-rankiem-jak-mat­ka-sen­naza­mykam-two­-oczy
Mówią mi, że byłem pre­zyden­tem. Nie bar­dzo się widzę w tej ro­li. Ale byłem... -Lech Wałęsa
mówią-mi-że byłem-pre­zyden­tem-nie bar­dzo ę-widzę-w tej ro­li-ale byłem
Zacząłem być nap­rawdę dum­nym z fak­tu, że byłem ge­jem, cho­ciaż nim nie byłem. -Kurt Cobain
zacząłem-być-nap­rawdę-dum­nym-z fak­-że byłem-ge­jem-cho­ciaż-nim-nie byłem
-Proszę Cię, po­wiedz, że to wszys­tko to tyl­ko zły sen... -Tak, to wszys­tko to zły sen, wkrótce się z niego obudzisz.... lecz kiedyś będziesz mu­siała zno­wu zasnąć  -ciemny
proszę-cię-po­wiedz-że to wszys­tko-to tyl­ko-zły-sen-tak-to wszys­tko-to zły-sen-wkrótce ę-z niego-obudzisz-lecz kiedyś
Zły sen nie jest jawą, lecz obawą, że mogłby nią być. -Papużka
zły-sen-nie jest jawą-lecz-obawą-że mogłby-ą-być