I co do wahania się należy podjąć decyzję.


i-co-do-wahania-ę-należy-podjąć-decyzję
stanisław jerzy leccodowahaniasięnależypodjąćdecyzjęi coco dodo wahaniawahania sięsię należynależy podjąćpodjąć decyzjęi co doco do wahaniado wahania sięwahania się należysię należy podjąćnależy podjąć decyzjęi co do wahaniaco do wahania siędo wahania się należywahania się należy podjąćsię należy podjąć decyzjęi co do wahania sięco do wahania się należydo wahania się należy podjąćwahania się należy podjąć decyzję

Życie jest jak puzzle... A każdy ka­wałek to de­cyz­ja jaką podejmujemy. Często bar­dzo trud­no zna­leźć pa­sujące ele­men­ty, tak sa­mo trud­no jest podjąć dobrą decyzje.Kiedy osiągnie się pewien określony wiek, trzeba przestać się śpieszyć. Ze wszystkim. W przeciwnym razie traci się miarę i proporcje własnej godności i zaczynamy być śmieszni. Sami wystawiamy się na urągowisko. I zamiast na stare lata zbierać plony, trwonimy cały dorobek życia, a w dłoniach pozostają jedynie plewy i chwasty. Rzecz w tym, że tak trudno podjąć decyzję na ten pewien określony wiek.Zawsze trzeba działać. Źle czy dobrze, okaże się później. Żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się.Gdy podejmuję ważne decyzje, modlę się wpierw do Matki Bożej Ostrobramskiej.Trzeba dobrze oddawać się zajęciom wymagającym powolnych działań, zanim podejmie się ważną życiową decyzję.Są w życiu chwile, w których trzeba podjąć ryzyko i dać się ponieś szaleństwu.