I dziecko jest dla siebie kosmosem.


i-dziecko-jest-dla-siebie-kosmosem
antoni kępińskidzieckojestdlasiebiekosmosemi dzieckodziecko jestjest dladla siebiesiebie kosmosemi dziecko jestdziecko jest dlajest dla siebiedla siebie kosmosemi dziecko jest dladziecko jest dla siebiejest dla siebie kosmosemi dziecko jest dla siebiedziecko jest dla siebie kosmosem

Dla kobiety każde dziecko jest jednakowo drogie, ale dla mężczyzny zwłaszcza despotycznego, dziewczynka będzie ciosem, skazana jego męskości.Nie tylko dziecko przychodzi na świat przez matkę, lecz również matka poprzez dziecko.Pewna starsza pani zapytana przez dziecko, czy jest młoda, czy stara, odpowiedziała: Tracić siebie dla drugich to jest właśnie odnajdywać siebie.Tra­cić siebie dla dru­gich to jest właśnie od­najdy­wać siebie.Ten człowiek jest wolny, który żyje dla siebie, a nie dla innych.