I garderoba duszy ma swoje żurnale.


i-garderoba-duszy-swoje-żurnale
stanisław jerzy lecgarderobaduszyswojeżurnalei garderobagarderoba duszyduszy mama swojeswoje żurnalei garderoba duszygarderoba duszy maduszy ma swojema swoje żurnalei garderoba duszy magarderoba duszy ma swojeduszy ma swoje żurnalei garderoba duszy ma swojegarderoba duszy ma swoje żurnale

Zamach na dyktatora mody potępią wszystkie żurnale.Każdy ma swoje ulubione miejsce w dzieciństwie. To jest ojczyzna duszy.Serce, jak firmament, ma swoje meteory, swoje komety, swoje błyskawice.Cnota ma swoje góry i otchłanie, ale ma także swoje płaszczyzny.Róbmy swoje, Niejedną jeszcze paranoję Przet­rzy­mać przyj­dzie ro­biąc swoje! Choroba jest klasztorem, który ma swoją regułę, swoją ascezę, swoje cisze i swoje natchnienia.