I garderoba duszy ma swoje żurnale.


i-garderoba-duszy-swoje-żurnale
stanisław jerzy lecgarderobaduszyswojeżurnalei garderobagarderoba duszyduszy mama swojeswoje żurnalei garderoba duszygarderoba duszy maduszy ma swojema swoje żurnalei garderoba duszy magarderoba duszy ma swojeduszy ma swoje żurnalei garderoba duszy ma swojegarderoba duszy ma swoje żurnale

Zamach na dyktatora mody potępią wszystkie żurnale. -Anonim
zamach-na-dyktatora-mody-potępią-wszystkie-żurnale
Każdy ma swoje ulubione miejsce w dzieciństwie. To jest ojczyzna duszy. -Stefan Żeromski
każdy-swoje-ulubione-miejsce-w-dzieciństwie-to-jest-ojczyzna-duszy
Serce, jak firmament, ma swoje meteory, swoje komety, swoje błyskawice. -Alfons Allais
serce-jak-firmament-swoje-meteory-swoje-komety-swoje-błyskawice
Cnota ma swoje góry i otchłanie, ale ma także swoje płaszczyzny. -Henryk Sienkiewicz
cnota-swoje-góry-i-otchłanie-ale-także-swoje-płaszczyzny
Róbmy swoje, Niejedną jeszcze paranoję Przet­rzy­mać przyj­dzie ro­biąc swoje!  -Wojciech Młynarski
róbmy-swoje-niejedną-jeszcze-paranoję-przet­rzy­ć-przyj­dzie-ro­biąc-swoje 
Choroba jest klasztorem, który ma swoją regułę, swoją ascezę, swoje cisze i swoje natchnienia. -Albert Camus
choroba-jest-klasztorem-który-swoją-regułę-swoją-ascezę-swoje-cisze-i-swoje-natchnienia