I kaftan bezpieczeństwa powinien być na miarę szaleństwa.


i-kaftan-bezpieczeństwa-powinien-być-na-miarę-szaleństwa
stanisław jerzy leckaftanbezpieczeństwapowinienbyćnamiaręszaleństwai kaftankaftan bezpieczeństwabezpieczeństwa powinienpowinien byćbyć nana miaręmiarę szaleństwai kaftan bezpieczeństwakaftan bezpieczeństwa powinienbezpieczeństwa powinien byćpowinien być nabyć na miaręna miarę szaleństwai kaftan bezpieczeństwa powinienkaftan bezpieczeństwa powinien byćbezpieczeństwa powinien być napowinien być na miarębyć na miarę szaleństwai kaftan bezpieczeństwa powinien byćkaftan bezpieczeństwa powinien być nabezpieczeństwa powinien być na miarępowinien być na miarę szaleństwa

Ludzie są tak nieodzownie szaleni, że nie być szalonym znaczyłoby być szalonym innym rodzajem szaleństwa.Minister nie powinien żalić się na gazety. Nie powinien ich nawet czytać. Powinien je pisać.Każdy ma w sobie odrobinę szaleństwa, lecz największe szaleństwo to ani trochę nie być szalonym.Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania. Ktoś powinien reagować, znak zapytania. Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania. Ktoś powinien protestować, znak zapytania. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja?Most porozumienia nie powinien być zwodzony.Mężczyzna powinien być mężny, a kobieta zamężna.