I myślałem, że jestem żywy po to jedynie, aby lepiej wiedzieć, że jestem martwy.


i-myśłem-że-jestem-żywy-po-to-jedynie-aby-lepiej-wiedzieć-że-jestem-martwy
georges bataillemyślałemżejestemżywypotojedynieabylepiejwiedziećmartwyi myślałemże jestemjestem żywyżywy poaby lepiejlepiej wiedziećże jestemjestem martwyże jestem żywyjestem żywy popo to jedynieaby lepiej wiedziećże jestem martwyże jestem żywy pożywy po to jedyniejestem żywy po to jedynie

Nie jestem wystarczająco młody, by wiedzieć wszystko. -Oscar Wilde
nie-jestem-wystarczająco-młody-by-wiedzieć-wszystko
kocham-to-znaczy-jestem-wolny-jestem-gotów-na-śmierć
Skąd mam wiedzieć czego mężczyźni oczekują po symbolu seksu?! W końcu jestem dziewczyną! -Marilyn Monroe
skąd-mam-wiedzieć-czego-mężczyź-oczekują-po-symbolu-seksu-w-końcu-jestem-dziewczyną
Człowiek wykształcony i nieuk tak różnią się od siebie, jak żywy i martwy. -Arystoteles
człowiek-wykształcony-i-nieuk-tak-różą-ę-od-siebie-jak-żywy-i-martwy