I myślałem, że jestem żywy po to jedynie, aby lepiej wiedzieć, że jestem martwy.


i-myśłem-że-jestem-żywy-po-to-jedynie-aby-lepiej-wiedzieć-że-jestem-martwy
georges bataillemyślałemżejestemżywypotojedynieabylepiejwiedziećmartwyi myślałemże jestemjestem żywyżywy poaby lepiejlepiej wiedziećże jestemjestem martwyże jestem żywyjestem żywy popo to jedynieaby lepiej wiedziećże jestem martwyże jestem żywy pożywy po to jedyniejestem żywy po to jedynie

Nie jestem wystarczająco młody, by wiedzieć wszystko.Czy jestem wierzący? Bóg jeden raczy wiedzieć.Jeżeli moja teoria względności okaże się słuszna, Niemcy powiedzą, że jestem Niemcem, a Francuzi, że obywatelem świata. Jeśliby miała się okazać błędna, Francja oświadczyłaby, że jestem Niemcem, a Niemcy, że jestem Żydem. - przemówienie na Sorbonie, 1929.Skąd mam wiedzieć czego mężczyźni oczekują po symbolu seksu?! W końcu jestem dziewczyną!Człowiek wykształcony i nieuk tak różnią się od siebie, jak żywy i martwy.