I najlepsza reforma niewiele pomoże gdy te same pensje biorą i wróbel i orzeł.


i-najlepsza-reforma-niewiele-pomoże-gdy-te-same-pensje-biorą-i-wróbel-i-orzeł
krystyna sylwestrzaknajlepszareformaniewielepomożegdytesamepensjebiorąwróbelorzełi najlepszanajlepsza reformareforma niewieleniewiele pomożepomoże gdygdy tete samesame pensjepensje biorąbiorą ii wróbelwróbel ii najlepsza reformanajlepsza reforma niewielereforma niewiele pomożeniewiele pomoże gdypomoże gdy tegdy te samete same pensjesame pensje biorąpensje biorą ibiorą i wróbeli wróbel iwróbel i orzełi najlepsza reforma niewielenajlepsza reforma niewiele pomożereforma niewiele pomoże gdyniewiele pomoże gdy tepomoże gdy te samegdy te same pensjete same pensje biorąsame pensje biorą ipensje biorą i wróbelbiorą i wróbel ii wróbel i orzełi najlepsza reforma niewiele pomożenajlepsza reforma niewiele pomoże gdyreforma niewiele pomoże gdy teniewiele pomoże gdy te samepomoże gdy te same pensjegdy te same pensje biorąte same pensje biorą isame pensje biorą i wróbelpensje biorą i wróbel ibiorą i wróbel i orzeł

Za­mykają Ci oczy Każą nie patrzeć Gdy sa­mi biorą nóż Za­dają ciosy Mówią,że to grzech Za­kazują Ci tych czynów Gdy sa­mi biorą pistolet Strzelają Grożą karą Straszą odpowiedzialnością Gdy sa­mi to robią Zabijają Sekretarka: młoda osoba, która bierze pensję, aby wreszcie nauczyć się pisać na maszynie w okresie, gdy szuka męża.Nie pomoże i mamona, gdy przeżyła się korona.Gdy tonie okręt sama zmiana bandery nie pomoże.Krótko żyjemy, niewiele widzimy, niewiele wiemy, więc przynajmniej snujmy marzeniaGdy kobieta jest w wielkim gniewie, pocałunek nie pomoże. Trzeba ją pocałować przynajmniej cztery razy.