I oby świat za­pamiętał Nas już na zaw­sze. Żeby nig­dy nie po­minął w swoich baj­kach Naszych serc.


i-oby-świat-za­pamięł-nas-już-na zaw­sze-Żeby nig­dy-nie po­minął-w swoich-baj­kach-naszych-serc
szantiilobyświatza­pamiętałnasjużna zaw­szeeby nig­dynie po­minąłw swoichbaj­kachnaszychserci obyoby światświat za­pamiętałza­pamiętał nasnas jużjuż na zaw­szeŻeby nig­dy nie po­minąłnie po­minął w swoichw swoich baj­kachbaj­kach naszychnaszych serci oby światoby świat za­pamiętałświat za­pamiętał nasza­pamiętał nas jużnas już na zaw­szeŻeby nig­dy nie po­minął w swoichnie po­minął w swoich baj­kachw swoich baj­kach naszychbaj­kach naszych serci oby świat za­pamiętałoby świat za­pamiętał nasświat za­pamiętał nas jużza­pamiętał nas już na zaw­szeŻeby nig­dy nie po­minął w swoich baj­kachnie po­minął w swoich baj­kach naszychw swoich baj­kach naszych serci oby świat za­pamiętał nasoby świat za­pamiętał nas jużświat za­pamiętał nas już na zaw­szeŻeby nig­dy nie po­minął w swoich baj­kach naszychnie po­minął w swoich baj­kach naszych serc

To nie dowód, żeby nie wie­rzyć snom (...) One zaw­sze mają sens, nig­dy się nie mylą, to świat real­ny nie do­ras­ta do porządku snu. -Olga Tokarczuk
to nie dowód-żeby-nie wie­rzyć-snom-one-zaw­sze-mają-sens-nig­dy ę-nie mylą-to świat-real­ny-nie do­ras­-do porządku-snu
Sta­ram się uni­kać wy­powiadać słów „zaw­sze” oraz „nig­dy”, bo nig­dy nie będę wie­dział, czy zaw­sze mam racje. -tkaczu32
sta­ram ę-uni­kać-wy­powiadać-słów-zaw­sze-oraz-nig­dy-bo nig­dy-nie będę-wie­dział-czy-zaw­sze-mam-racje