I po przeciwnych stronach barykady można mieć do dyspozycji takie same maski.


i-po-przeciwnych-stronach-barykady-można-mieć-do-dyspozycji-takie-same-maski
zbigniew waydykpoprzeciwnychstronachbarykadymożnamiećdodyspozycjitakiesamemaskii popo przeciwnychprzeciwnych stronachstronach barykadybarykady możnamożna miećmieć dodo dyspozycjidyspozycji takietakie samesame maskii po przeciwnychpo przeciwnych stronachprzeciwnych stronach barykadystronach barykady możnabarykady można miećmożna mieć domieć do dyspozycjido dyspozycji takiedyspozycji takie sametakie same maskii po przeciwnych stronachpo przeciwnych stronach barykadyprzeciwnych stronach barykady możnastronach barykady można miećbarykady można mieć domożna mieć do dyspozycjimieć do dyspozycji takiedo dyspozycji takie samedyspozycji takie same maskii po przeciwnych stronach barykadypo przeciwnych stronach barykady możnaprzeciwnych stronach barykady można miećstronach barykady można mieć dobarykady można mieć do dyspozycjimożna mieć do dyspozycji takiemieć do dyspozycji takie samedo dyspozycji takie same maski

Można mieć WSZYSTKO. Po prostu nie można mieć wszystkiego jednocześnie.Można mieć złoto księcia, można mieć władzę księcia, ale mając samego księcia, ma się wszystko.Każda kobieta powinna mieć co najmniej tę swobodę, by wybrać takie niewolnictwo, jakie jej odpowiada.Naj­niebez­pie­czniej­si są głup­cy po naszej stro­nie barykady.Nie lubię słoni. Takie silne, a takie potulne.Pracownik pozbawiony możliwości podejmowania ważnych decyzji zaczyna uważać za ważne te decyzje, które zezwala mu się podejmować. Zaczyna dbać o odpowiednią rejestrację dokumentów. Sprawdza, czy ołówki są zatemperowane. Pilnuje, by okna były otwarte (lub zamknięte). Musi nagle mieć do dyspozycji flamastry w dwóch lub trzech kolorach.