I powiedzmy jeszcze raz. Opinie publiczne - osobiste lenistwo.


i-powiedzmy-jeszcze-raz-opinie-publiczne-osobiste-lenistwo
friedrich nietzschepowiedzmyjeszczerazopiniepubliczneosobistelenistwoi powiedzmypowiedzmy jeszczejeszcze razopinie publicznepubliczneosobisteosobiste lenistwoi powiedzmy jeszczepowiedzmy jeszcze razopinie publiczneosobiste lenistwoi powiedzmy jeszcze raz

Nieszczęścia nigdy jeszcze nie naprawiła bezczynność ani lenistwo. -Miguel de Cervantes
nieszczęścia-nigdy-jeszcze-nie-naprawiła-bezczynność-ani-lenistwo
Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie. -Hans Zeier
początkiem-każdej-nauki-jest-osobiste-doświadczenie
`My złe? Że ni­by zaw­sze nasza wina? To my kombinujemy? Ut­rudniamy życie? A te­raz po­parzcie na siebie i prze­myślcie od­po­wie­dzi na te py­tania jeszcze raz. -bluecaffe
`my-złe-Że-­by-zaw­sze-nasza-wina-to-my kombinujemy-ut­rudniamy-życie-a-te­raz-po­parzcie-na siebie-i prze­myślcie-od­po­wie­dzi
Są ludzie, którym niezbędne jest publiczne wymierzenie policzka. -Mikołaj Gogol
są-ludzie-którym-niezbędne-jest-publiczne-wymierzenie-policzka
Jeśli szczęście osobiste staje się jedynym celem życia, niebawem traci swój cel. -Romain Rolland
jeśli-szczęście-osobiste-staje-ę-jedynym-celem-życia-niebawem-traci-swój-cel