I szatan może cytować Pismo.


i-szatan-może-cytować-pismo
herbert george wellsszatanmożecytowaćpismoi szatanszatan możemoże cytowaćcytować pismoi szatan możeszatan może cytowaćmoże cytować pismoi szatan może cytowaćszatan może cytować pismoi szatan może cytować pismo

I sza­tan może cy­tować Pismo.Tylko matka może oglądać z takim samym przejęciem proces wchłaniania, trawienia i pierwszą kupkę swojego dziecka, co jego świadectwo maturalne, dyplom uniwersytecki, czy też pismo powiadamiające o przyznaniu mu nagrody Nobla.Słowa ulatują, pismo pozostaje.Pismo i sztuka to jedyni świadkowie czasów.Pismo i sztuka to jedyni świadkowie naszych czasów.We włosach kobiety szatan siedzi.