I tradycja i obowiązek, nad prawem nawet.


i-tradycja-i-obowiązek-nad-prawem-nawet
maria rodziewiczównatradycjaobowiązeknadprawemnaweti tradycjatradycja ii obowiązeknad prawemprawem naweti tradycja itradycja i obowiązeknad prawem naweti tradycja i obowiązek

Mamy obowiązek udzielić proszącemu wszystkiego poza tym, czego mamy obowiązek odmówić. -Simone Weil
mamy-obowiązek-udzielić-proszącemu-wszystkiego-poza-tym-czego-mamy-obowiązek-odmówić
Nie wszystko, co jest prawem, jest z tej racji sprawiedliwe; lecz to, co sprawiedliwe, powinno stać się prawem. -Montesquieu
nie-wszystko-co-jest-prawem-jest-z-tej-racji-sprawiedliwe-lecz-to-co-sprawiedliwe-powinno-stać-ę-prawem
Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. -Jan Paweł II
prawo-do-życia-nie-jest-tylko-kwestią-światopoglą-nie-jest-tylko-prawem-religijnym-ale-jest-prawem-człowieka
Strzec tradycji - nie znaczy to bynajmniej ograniczać się tradycją. -Włodzimierz Lenin
strzec-tradycji-nie-znaczy-to-bynajmniej-ograniczać-ę-tradycją
Tradycja jest rozumem całego narodu, przesianym z jednego wieku w drugi. -Ricarda Huch
tradycja-jest-rozumem-całego-narodu-przesianym-z-jednego-wieku-w-drugi
Człowiek nie ma władzy nawet nad własnym życiem. -Blaise Pascal
człowiek-nie-władzy-nawet-nad-własnym-życiem