I tradycja i obowiązek, nad prawem nawet.


i-tradycja-i-obowiązek-nad-prawem-nawet
maria rodziewiczównatradycjaobowiązeknadprawemnaweti tradycjatradycja ii obowiązeknad prawemprawem naweti tradycja itradycja i obowiązeknad prawem naweti tradycja i obowiązek

Mamy obowiązek udzielić proszącemu wszystkiego poza tym, czego mamy obowiązek odmówić.Nie wszystko, co jest prawem, jest z tej racji sprawiedliwe; lecz to, co sprawiedliwe, powinno stać się prawem.Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.Strzec tradycji - nie znaczy to bynajmniej ograniczać się tradycją.Tradycja jest rozumem całego narodu, przesianym z jednego wieku w drugi.Człowiek nie ma władzy nawet nad własnym życiem.