I tylko w jednym różnicie się od Boga - Bóg wie wszystko, a wy wszystko wiecie lepiej.


i-tylko-w-jednym-różnicie-ę-od-boga-bóg-wie-wszystko-a-wy-wszystko-wiecie-lepiej
anonimtylkojednymróżniciesięodbogabógwiewszystkowywszystkowiecielepieji tylkotylko ww jednymjednym różnicieróżnicie sięsię odod bogabogabógbóg wiewie wszystkowy wszystkowszystko wieciewiecie lepieji tylko wtylko w jednymw jednym różniciejednym różnicie sięróżnicie się odsię od bogaod bogabóg wiebóg wie wszystkoa wy wszystkowy wszystko wieciewszystko wiecie lepieji tylko w jednymtylko w jednym różniciew jednym różnicie sięjednym różnicie się odróżnicie się od bogasię od bogabóg wie wszystkoa wy wszystko wieciewy wszystko wiecie lepieji tylko w jednym różnicietylko w jednym różnicie sięw jednym różnicie się odjednym różnicie się od bogaróżnicie się od bogaa wy wszystko wiecie lepiej

Złudą jest wszystko, przemijającą. Jednak jest. I wiosna, jest koniczyna, i wszystko, co Bóg nam dał. I tylko strzec się trzeba nietwórczej samotności. -Irena Solska
złudą-jest-wszystko-przemijającą-jednak-jest-i-wiosna-jest-koniczyna-i-wszystko-co-bóg-nam-dał-i-tylko-strzec-ę-trzeba-nietwórczej
Bóg: początek, w którym się wszystko zaczyna; cel, w którym wszystko się kończy; teraźniejszość, która wszystko niesie. -Paul Claudel
bóg-początek-w-którym-ę-wszystko-zaczyna-cel-w-którym-wszystko-ę-kończy-teraźniejszość-która-wszystko-niesie
Wszystko ginie, wszystko niszczeje, wszystko przemija. Zostaje tylko świat. I czas, który trwa. -Denis Diderot
wszystko-ginie-wszystko-niszczeje-wszystko-przemija-zostaje-tylko-świat-i-czas-który-trwa
Starość we wszystko wierzy. Wiek średni we wszystko wątpi. Młodość wszystko wie. -Oscar Wilde
starość-we-wszystko-wierzy-wiek-średni-we-wszystko-wątpi-młodość-wszystko-wie