I uboga matka ma złote serce.


i-uboga-matka-złote-serce
antoni regulskiubogamatkazłotesercei ubogauboga matkamatka mama złotezłote sercei uboga matkauboga matka mamatka ma złotema złote sercei uboga matka mauboga matka ma złotematka ma złote sercei uboga matka ma złoteuboga matka ma złote serce

Miłość to złote schody, po których serce wstępuje do nieba.Pamiętaj, że ludzie oceniają głównie twoje uczynki, nie zamiary. Możesz mieć w piersi złote serce, ale takie samo ma jajko ugotowane na twardo.Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.Mówią, że ostrożność jest matką powodzenia, ale to nieprawda, bo gdyby była ostrożna, nie zostałaby matką.Mówią, że os­trożność jest matką po­wodze­nia. To niep­rawda, bo gdy­by była os­trożna, nie zos­tałaby matką.Nadzieja matką głupich? Przeciwnie, nadzieja to matka tych, którzy nie boją się rzucać myśli w daleką przyszłość.