I złodzieje chodzą czasem w aureoli. Wcale nie kradzionej.


i-złodzieje-chodzą-czasem-w-aureoli-wcale-nie-kradzionej
stanisław jerzy leczłodziejechodzączasemaureoliwcaleniekradzioneji złodziejezłodzieje chodząchodzą czasemczasem ww aureoliwcale nienie kradzioneji złodzieje chodzązłodzieje chodzą czasemchodzą czasem wczasem w aureoliwcale nie kradzioneji złodzieje chodzą czasemzłodzieje chodzą czasem wchodzą czasem w aureolii złodzieje chodzą czasem wzłodzieje chodzą czasem w aureoli

Aureoli nie zostawia się w szatni.gdy Pis wyg­ra wy­bory to wy­jadą z kra­ju --złodzieje niero­by ---aferzyści kryminaliści ----le­wi prokuratorzy -----sędziowie prze­kup­ni ------zdraj­cy i łaj­da­cy -------ogólnie rządo­we cwa­nia­czki --------I córka Ko­paczki a gdy PiS przeg­ra -co nie daj Boże to zos­taną w kra­ju --złodzieje nieroby ---aferzyści kryminaliści ----le­wi prokuratorzy -----sędziowie przekupni ------zdraj­cy i łajdacy -------ogólnie wsze­lakie cwaniaczki --------i córka Kopaczki Przyjaciele to złodzieje czasu.Krzyk Łzy Nerwy Os­tre słowa Złość... Kłótnia - ( jed­na z tych co sprawiają, że w płucach ciąży nawet powietrze)... Na ko­niec Je­go decyzja -Nie widzi­my się przez tydzień... Siedem dni całuję go i dotykam z zam­knięty­mi oczyma uparcie (nie pat­rząc wcale) po­za widokiem na pa­mięć wed­le życzenia (Pod­glądam czasem....kłamię) SA­MOT­NI złodzieje kradną wszys­tko dla siebie.Ludzie złodzieje, zys­kując ja­kiś przedmiot. Tracą na wartości.