I z własnych grzechów można stworzyć wcale niezłą religię.


i-z-własnych-grzechów-można-stworzyć-wcale-niezłą-religię
zbigniew waydykwłasnychgrzechówmożnastworzyćwcaleniezłąreligięz własnychwłasnych grzechówgrzechów możnamożna stworzyćstworzyć wcalewcale niezłąniezłą religięi z własnychz własnych grzechówwłasnych grzechów możnagrzechów można stworzyćmożna stworzyć wcalestworzyć wcale niezłąwcale niezłą religięi z własnych grzechówz własnych grzechów możnawłasnych grzechów można stworzyćgrzechów można stworzyć wcalemożna stworzyć wcale niezłąstworzyć wcale niezłą religięi z własnych grzechów możnaz własnych grzechów można stworzyćwłasnych grzechów można stworzyć wcalegrzechów można stworzyć wcale niezłąmożna stworzyć wcale niezłą religię

Jeśli nie ma nic, to co można stworzyć z niczego? Tylko władza da się stworzyć z niczego, tylko władza jest choćby niczego nie było.Być może powinienem stworzyć nową religię, która pomogłaby ludziom wyzwolić się z ograniczeń fizycznych i psychicznych i poczuć się bardziej wartościowymi, zamiast wpajać im od dzieciństwa poczucie winy i obarczać brzemieniem grzechu pierworodnego. Religia również nie powinna być narzucana komukolwiek, żadnej grupie ludzi.Życie człowieka do pewnego wieku składa się z własnych trosk i własnych przyjemności, zaś na starość - z własnych trosk i cudzych przyjemności.Z dowcipów o wariatach można by stworzyć wizerunek niejednego normalnego człowieka.Trudno pogodzić ogień i wodę - można jednak stworzyć z nich parę.Jest zasadą, że wszelka religia prześladowana staje się sama prześladowczą: skoro tylko bowiem, jakimkolwiek przypadkiem, zdoła wydobyć się z ucisku, atakuje religię, która ją uciskała, nie jako religię, ale jako tyranię.