Ich wzrok ogląda jakieś obrazy - i to jest właśnie sen: mają obrazy, ale nie mają siebie. Miliony ludzi, którzy śpią w każdej chwili czasu.


ich-wzrok-ogląda-jakieś-obrazy-i-to-jest-właśnie-sen-mają-obrazy-ale-nie-mają-siebie-miliony-ludzi-którzy-śpią-w-każdej-chwili-czasu
olga tokarczukichwzrokoglądajakieśobrazytojestwłaśniesenmająobrazyaleniesiebiemilionyludziktórzyśpiąkażdejchwiliczasuich wzrokwzrok oglądaogląda jakieśjakieś obrazyobrazyjest właśniewłaśnie senmają obrazyale nienie mająmają siebiemiliony ludziktórzy śpiąśpią ww każdejkażdej chwilichwili czasuich wzrok oglądawzrok ogląda jakieśogląda jakieś obrazyjakieś obrazyi to jestjest właśnie senale nie mająnie mają siebiektórzy śpią wśpią w każdejw każdej chwilikażdej chwili czasuich wzrok ogląda jakieśwzrok ogląda jakieś obrazyogląda jakieś obrazyi to jesti to jest właśnieale nie mają siebiektórzy śpią w każdejśpią w każdej chwiliw każdej chwili czasuich wzrok ogląda jakieś obrazywzrok ogląda jakieś obrazyi to jest właśniei to jest właśnie senktórzy śpią w każdej chwiliśpią w każdej chwili czasu

muśnięcie wspomnień szept tchnienie pa­mięć mo­deluję żywe obrazy znów ci się przyśnił od­twarzasz cud nie bo­li tęsknota można naz­wać szczęściem są ta­cy którzy nie mają na­wet za kim Krys­ty­na A.Sz. 08.06.2016r.Ludzie, którzy mają dużo czasu spędzają go najchętniej u tych, którzy go nie mają.Istnieje na tym świecie wielu ludzi, którzy spędzają tyle czasu dbając o zdrowie, że nie mają czasu, by się nim cieszyć.Wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, mają dwie twarze. Jedną widać na zewnątrz, drugą mamy w sobie. Są jednak tacy, którzy mają tylko urodę zewnętrzną. Są i tacy, którzy mają piękne tylko wnętrze. Wewnętrzna twarz opiera się działaniu czasu, zewnętrzna nie. Każdy niech wybiera to, co bardziej mu odpowiada.Muszę oddać sprawiedliwość lodówkom. Chociaż w pewnym stopniu inspirują marnotrawstwo, to jednocześnie stwarzają złudzenie, że zawsze będzie jakieś jutro, można w nich trzymać rzeczy bez końca. Ci, co mają lodówki z pewnością widzą życie inaczej, niż ci, co ich nie mają. Czym bank jest dla pieniędzy, tym lodówka dla jedzenia.Są ludzie, którzy śpią sami, powołanie lub nieszczęście odcięło ich od innych, i ci śpią co dzień w jednym łóżku ze śmiercią.