Idę wolno, ale nie cofam się nigdy.


idę-wolno-ale-nie-cofam-ę-nigdy
abraham lincolnidęwolnoaleniecofamsięnigdyidę wolnoale nienie cofamcofam sięsię nigdyale nie cofamnie cofam sięcofam się nigdyale nie cofam sięnie cofam się nigdyale nie cofam się nigdy

Idę wolno, ale nie cofam się nigdyIdę dzi­siaj płakać. Idę. Tak mam, idę cza­sem na cały dzień. By­wa, że pochłania mnie weekend. A cza­sem zaj­mie to tyl­ko 2 se­kun­dy dłużej niż zwyk­le. Idę. Po­win­nam rzec - co in­ne­go mi po­zos­tało?! - nie. Idę. Tak już mam.Idę,choć mrok widzę Idę,Bo nadzieja żywa Idę,i oddycham Nigdy nie wolno ci się pogodzić z niepowodzeniami, niezależnie od tego, jak często będą ci się przytrafiać. Trzymaj się. Nie poddawaj się nigdyWolno ci inaczej myśleć niż twoja epoka, ale nie wolno ci ubierać się inaczej.Politykowi nigdy nie wolno mówić