Idź przez życie z pod­niesionym czołem, a nie z za­dar­tym nosem.


idź-przez-życie-z pod­niesionym-czołem-a nie z za­dar­tym-nosem
magdalena samozwaniecidźprzezżyciez pod­niesionymczołema nie z za­dar­tymnosemidź przezprzez życieżycie z pod­niesionymz pod­niesionym czołema nie z za­dar­tym nosemidź przez życieprzez życie z pod­niesionymżycie z pod­niesionym czołemidź przez życie z pod­niesionymprzez życie z pod­niesionym czołemidź przez życie z pod­niesionym czołem

Idź przez życie z podniesionym czołem, a nie z zadartym nosem.Idz przez życie tak,aby śla­dy twoich stóp przet­rwały cię...Idź przez życie tak, aby śla­dy twoich stóp przet­rwały cię.Dni liczy, życie nasze pór ro­ku nutami. Nie wszys­tko piękne zawsze za­leżne ja­kimi krokami. Pięknem kiedyś la­to powiało na drodze Ciebie stawiając. Wszys­tko co było spłowiało, z Tobą to na życie zamach. Więc idź da­lej ze mną pod rękę w świat niez­na­ny jutrem. Ja sobą poręczę że wszys­tko nie było snem. Dzień na­rodzin codzien­nie obchodzimy wspólnie i osobno. Bo sobą się cieszymy i jes­teśmy parą zgodną . 100 la­tek Kochanie Idź książeczko między ludzi Idź i myśli piękne budź! Każde pełne męskie życie powinno mieć dwie twarze: jedną ze zmarszczonym czołem i wyrazem natężonej myśli, zwróconą ku zadaniom ludzkości, drugą cichą i spokojną, w domu przy ognisku.