Idź, serdeńko, bo cię trzepnę.


idź-serdeńko-bo-ę-trzepnę
aleksander fredroidźserdeńkobociętrzepnębo cięcię trzepnębo cię trzepnę

Idź książeczko między ludzi Idź i myśli piękne budź! Od­po­wiedz każde­mu, kto cię woła. Idź do te­go, który milczy.Idz przez życie tak,aby śla­dy twoich stóp przet­rwały cię...Gdy życie kop­nie cię w tyłek, od­wróć się, podziękuj i idź dalej.Idź przez życie tak, aby śla­dy twoich stóp przet­rwały cię.