Idź własną drogą, bo w tym cały sens is­tnienia, żeby umieć żyć.


idź-własną-drogą-bo w tym-cały-sens-is­tnienia-żeby-umieć-żyć
maciej balcaridźwłasnądrogąbo w tymcałysensis­tnieniażebyumiećżyćidź własnąwłasną drogąbo w tym całycały senssens is­tnieniażeby umiećumieć żyćidź własną drogąbo w tym cały senscały sens is­tnieniażeby umieć żyćbo w tym cały sens is­tnienia

Żeby przeżywać życie, trze­ba widzieć w nim sens. Żeby chcieć ra­no wstać z łóżka, trze­ba widzieć w tym ja­kiś cel.Idź swoją drogą, a ludzie niech mówią, co chcą.Idź swoją drogą, a ludzie niech mówią, co chcą.Miłość odkupuje i oczyszcza brzydkie i ciemne strony tego świata, miłość zbawia narody, uszlachetnia jednostki, tworzy bohaterów, podnosi prostaków, uszczęśliwia niewiastę. Ale żeby umieć kochać, trzeba umieć myśleć.Czy któryś z was zrozumie to, że w tym właśnie sens. / W tym właśnie sens, aby sobą być, prawdzie patrzeć w twarz. / Kochać wszystkich ludzi i pokój sobą nieść.