Ideał arystokratyczny wymaga realnego panowania lepszych, demokracja - formalnego panowania wszystkich.


ideał-arystokratyczny-wymaga-realnego-panowania-lepszych-demokracja-formalnego-panowania-wszystkich
mikołaj bierdiajewideałarystokratycznywymagarealnegopanowanialepszychdemokracjaformalnegowszystkichideał arystokratycznyarystokratyczny wymagawymaga realnegorealnego panowaniapanowania lepszychdemokracjaformalnegoformalnego panowaniapanowania wszystkichideał arystokratyczny wymagaarystokratyczny wymaga realnegowymaga realnego panowaniarealnego panowania lepszychformalnego panowaniaformalnego panowania wszystkichideał arystokratyczny wymaga realnegoarystokratyczny wymaga realnego panowaniawymaga realnego panowania lepszychformalnego panowania wszystkichideał arystokratyczny wymaga realnego panowaniaarystokratyczny wymaga realnego panowania lepszych

Samodyscyplina wymaga od Ciebie panowania nad sobą, samokontroli, odpowiedzialności i znajomości kierunku, w którym podążasz.Miłość to rezygnacja z panowania nad własnym losem.To, co niszczy indywidualność, to żądza panowania, niezależnie od tego jak ją określimy.Szanuj swój wysiłek. Szacunek dla samego siebie prowadzi do panowania nad sobą. Jeśli osiągniesz jedno i drugie, zyskasz moc autentyczną.Szczerość to brak panowania nad sobą. Brak powściągliwości zewnętrznej odpowiada tu brakowi powściągliwości wewnętrznej.Być może naj­większy to pa­radoks kochania, Gdy w niej – pa­nuje roz­kosz, w nim – roz­kosz panowania...