Ideały są kreacją 


ideały-są kreacją 
d.kideałysą kreacją ideały są kreacją 

w świętym chaosie grze­biemy ideały - bez­droża sacrum  -Maverick123
w świętym-chaosie-grze­biemy-ideały-bez­droża-sacrum 
Nasze ideały, jak dawni bogowie, nieustannie domagają się ludzkich ofiar. -George Bernard Shaw
nasze-ideały-jak-dawni-bogowie-nieustannie-domagają-ę-ludzkich-ofiar
Naród, który wal­czy o naj­szlachet­niej­sze ideały, mu­si być trzeźwy!  -Stefan Wyszyński
naród-który-wal­czy-o naj­szlachet­niej­sze-ideały-mu­-być-trzeźwy 
Niełatwo jednak wydźwignąć się z klasy robotniczej - zwłaszcza jeśli ideały i złudzenia krępują swobodę ruchów. -Jack London
niełatwo-jednak-wydźwignąć-ę-z-klasy-robotniczej-zwłaszcza-śli-ideały-i-złudzenia-krępują-swobodę-ruchów