Ideały są kreacją 


ideały-są kreacją 
d.kideałysą kreacją ideały są kreacją 

Ideały nie istnieją!!! Gnom: Za mały na wielkie ideały.w świętym chaosie grze­biemy ideały - bez­droża sacrum Nasze ideały, jak dawni bogowie, nieustannie domagają się ludzkich ofiar.Naród, który wal­czy o naj­szlachet­niej­sze ideały, mu­si być trzeźwy! Niełatwo jednak wydźwignąć się z klasy robotniczej - zwłaszcza jeśli ideały i złudzenia krępują swobodę ruchów.