Idealis­ta - to człowiek, który zauważyw­szy, że róża pachnie ład­niej od ka­pus­ty, wnios­ku­je stąd, że będzie z niej także lep­sza zupa.


idealis­- to człowiek-który-zauważyw­szy-że róża-pachnie-ład­niej-od ka­pus­ty-wnios­ku­-stąd-że będzie-z niej-także-lep­sza
henry louis menckenidealis­ta to człowiekktóryzauważyw­szyże różapachnieład­niejod ka­pus­tywnios­ku­jestądże będziez niejtakżelep­szazupaktóry zauważyw­szyże róża pachniepachnie ład­niejład­niej od ka­pus­tywnios­ku­je stądże będzie z niejz niej takżetakże lep­szalep­sza zupaże róża pachnie ład­niejpachnie ład­niej od ka­pus­tyże będzie z niej takżez niej także lep­szatakże lep­sza zupaże róża pachnie ład­niej od ka­pus­tyże będzie z niej także lep­szaz niej także lep­sza zupaże będzie z niej także lep­sza zupa

Kon­flikt, który tkwi w sa­mej struk­turze gru­py rodzin­nej, wy­nika stąd, że młodzi chcą się z niej wy­dos­tać, a starzy pragną ich w niej zatrzymać. -Antoni Kępiński
kon­flikt-który-tkwi-w ­mej-struk­turze-gru­py-rodzin­nej-wy­nika-stąd-że młodzi-chcą ę-z niej-wy­­ć-a starzy-pragną-ich-w niej
Im człowiek bo­gat­szy w doświadczenia tym bied­niej­szy w uczucia.
im człowiek-bo­gat­szy-w doświadczenia-tym-bied­niej­szy-w uczucia 
Jut­ro będzie lep­szy dzień. A jak nie lep­szy, to cho­ciaż nowy. -opuszczona
jut­ro-będzie-lep­szy-dzień-a jak nie lep­szy-to cho­ciaż-nowy
nie pom­niej­sza żalu pus­ta bu­tel­ka.... jak kruche szkło ser­ce pęka.................. M. -cala_ja
nie pom­niej­sza-żalu-pus­-bu­tel­ka-jak kruche-szkło-ser­-pęka-m
Naj­trud­niej­szą rzeczą w życiu to nau­czyć się, który most przechodzić, a który za sobą palić. -David Russell
naj­trud­niej­szą-rzeczą-w życiu-to nau­czyć-ę-który-most-przechodzić-a który-za sobą-palić