Idealnego męża poznaje się zwykle po tym, że jest on żonaty z inną kobietą.


idealnego-męża-poznaje-ę-zwykle-po-tym-że-jest-on-żonaty-z-inną-kobietą
faye dunwayidealnegomężapoznajesięzwyklepotymżejestonżonatyinnąkobietąidealnego mężamęża poznajepoznaje sięsię zwyklezwykle popo tymże jestjest onon żonatyżonaty zz innąinną kobietąidealnego męża poznajemęża poznaje siępoznaje się zwyklesię zwykle pozwykle po tymże jest onjest on żonatyon żonaty zżonaty z innąz inną kobietąidealnego męża poznaje sięmęża poznaje się zwyklepoznaje się zwykle posię zwykle po tymże jest on żonatyjest on żonaty zon żonaty z innążonaty z inną kobietąidealnego męża poznaje się zwyklemęża poznaje się zwykle popoznaje się zwykle po tymże jest on żonaty zjest on żonaty z innąon żonaty z inną kobietą

Idealnego męża poznaje się przede wszystkim po tym, że jest on żonaty z inną kobietą.Idealną żoną jest każda kobieta, która ma idealnego męża.Kobieta jest dla męża tym, czym ten mąż ją uczynił.O przyszłości kobieta myśli, póki nie jest zamężna, mężczyzna - tylko gdy już jest żonaty.Któryż z wielkich filozofów był żonaty? Co więcej, nie można ich sobie nawet jako żonatych wyobrazić. Żonaty filozof należy do komedii.Każda kobieta jest aniołem stróżem swego męża.