Idealny mężczyzna powinien zawsze mówić więcej, niż myśli, i zawsze więcej myśleć, niż mówi.


idealny-mężczyzna-powinien-zawsze-mówić-więcej-ż-myśli-i-zawsze-więcej-myść-ż-mówi
oscar wildeidealnymężczyznapowinienzawszemówićwięcejniżmyśliwięcejmyślećmówiidealny mężczyznamężczyzna powinienpowinien zawszezawsze mówićmówić więcejniż myślii zawszezawsze więcejwięcej myślećniż mówiidealny mężczyzna powinienmężczyzna powinien zawszepowinien zawsze mówićzawsze mówić więceji zawsze więcejzawsze więcej myślećidealny mężczyzna powinien zawszemężczyzna powinien zawsze mówićpowinien zawsze mówić więceji zawsze więcej myślećidealny mężczyzna powinien zawsze mówićmężczyzna powinien zawsze mówić więcej

Często - więcej niż zawsze.Czy jest coś głupszego niż, nie wiadomo dla jakich przyczyn, rozpoczynać taką walkę, z której obie strony zawsze więcej mają straty niż zysku?Zawsze mamy w sobie więcej, niż na to wyglądamy.W ucieczce ginie zawsze więcej żołnierzy niż w walce.W miłości kobiety zawsze więcej dają, niż otrzymują.W ucieczce zawsze ginie więcej żołnierzy niż w walce.