Idei należy się obawiać najbardziej, gdy przechodzą w czyny.


idei-należy-ę-obawiać-najbardziej-gdy-przechodzą-w-czyny
frank herbertideinależysięobawiaćnajbardziejgdyprzechodzączynyidei należynależy sięsię obawiaćobawiać najbardziejgdy przechodząprzechodzą ww czynyidei należy sięnależy się obawiaćsię obawiać najbardziejgdy przechodzą wprzechodzą w czynyidei należy się obawiaćnależy się obawiać najbardziejgdy przechodzą w czynyidei należy się obawiać najbardziej

Mniej należy obawiać się głodu niż złych myśli.Potężny ma się obawiać nąjbardziej tego, czego się nie boi.Trzech wrogich gazet bardziej należy się obawiać niż tysiąca bagnetów.Obawiać się należy nie tych, którzy walczą, lecz tych, co unikają walkiPodziwiać należy czyny, a nie słowa.Gdy przestajemy brać na serio nasze niepowodzenia, znaczy to, że przestaliśmy się ich obawiać.