Idziemy przez świat sa­mot­nie, ale jeśli ma­my szczęście, to przez jedną chwilę na­leżymy do ko­goś i ta jed­na chwi­la poz­wa­la nam przet­rwać całe wy­pełnione sa­mot­nością życie.


idziemy-przez-świat-­­nie-ale-śli-­my-szczęście-to przez-jedną-chwilę-na­żymy-do ko­goś-i  jed­na-chwi­-poz­wa­-nam-przet­rwać
paullina simonsidziemyprzezświatsa­mot­niealejeślima­myszczęścieto przezjednąchwilęna­leżymydo ko­gośi ta jed­nachwi­lapoz­wa­lanamprzet­rwaćcałewy­pełnionesa­mot­nościążycieidziemy przezprzez światświat sa­mot­nieale jeślijeśli ma­myma­my szczęścieto przez jednąjedną chwilęchwilę na­leżymyna­leżymy do ko­gośdo ko­goś i ta jed­nai ta jed­na chwi­lachwi­la poz­wa­lapoz­wa­la namnam przet­rwaćprzet­rwać całecałe wy­pełnionewy­pełnione sa­mot­nościąsa­mot­nością życieidziemy przez światprzez świat sa­mot­nieale jeśli ma­myjeśli ma­my szczęścieto przez jedną chwilęjedną chwilę na­leżymychwilę na­leżymy do ko­gośna­leżymy do ko­goś i ta jed­nado ko­goś i ta jed­na chwi­lai ta jed­na chwi­la poz­wa­lachwi­la poz­wa­la nampoz­wa­la nam przet­rwaćnam przet­rwać całeprzet­rwać całe wy­pełnionecałe wy­pełnione sa­mot­nościąwy­pełnione sa­mot­nością życie

Człowiek mógłby żyć sa­mot­nie przez całe życie. Ale cho­ciaż sam mógłby wy­kopać swój grób, mu­si mieć ko­goś kto go pochowa. -James Joyce
człowiek-mógłby-żyć-­­nie-przez-całe-życie-ale cho­ciaż-sam-mógłby-wy­kopać-swój-grób-mu­-mieć-ko­goś-kto-go pochowa
Przez jedną chwilę mogę od­czuć więcej, niż przez całe życie.. -AnDree
przez-jedną-chwilę-mogę-od­czuć-więcej-ż-przez-całe-życie
Życie ludzkie jest jak bieg po okręgu, człowiek uciekając przed sa­mot­nością, chro­ni się w ra­miona ludzi, po czym poz­nając ich obłudę i zło, ucieka w samotność. -Agnieszka Lisak
Życie-ludzkie-jest jak bieg-po okręgu-człowiek-uciekając-przed-­­nośą-chro­ ę-w ra­miona-ludzi-po czym-poz­nając-ich-obłudę
Miłość to lęk przed sa­mot­nością, a sa­mot­ność to wol­ność od strachu o i bliskich. -Bruno
miłość-to lęk-przed-­­nośą-a ­­ność-to wol­ność-od strachu-o i bliskich