Ignorancja to dobrowolne skazywanie się na nieszczęście.


ignorancja-to-dobrowolne-skazywanie-ę-na-nieszczęście
nicholas lingignorancjatodobrowolneskazywaniesięnanieszczęściedobrowolne skazywanieskazywanie sięsię nana nieszczęścieignorancja to dobrowolnedobrowolne skazywanie sięskazywanie się nasię na nieszczęścieignorancja to dobrowolne skazywaniedobrowolne skazywanie się naskazywanie się na nieszczęścieignorancja to dobrowolne skazywanie siędobrowolne skazywanie się na nieszczęście

Człowiek genialny nie popełnia żadnych omyłek. Jego błędy są dobrowolne i stają się wrotami odkryć.Nieszczęście brzydkie jest bardzo - gdyż nieszczęście to jest złe, które się zrobiło, i dobre, którego się zrobić nie mogło, grzech twój, lub grzech ludzi, braci twoich.Dobrowolne wstępowanie na stosy męczeńskie cierpienia ludzkości zwiększa, a szczęścia jej nie przysparza.Ignorancja ma skrzydła orła i wzrok sowy.Ignorancja i arogancja to dwie nierozłączne siostrzyce.Nie ma nic straszniejszego niż czynna ignorancja.