Igraszka to pojęcie erotyczne - każda gra jest zabawą w miłość.


igraszka-to-pojęcie-erotyczne-każda-gra-jest-zabawą-w-miłość
stefan napierskiigraszkatopojęcieerotycznekażdagrajestzabawąmiłośćpojęcie erotyczneerotycznekażdakażda gragra jestjest zabawązabawą ww miłośćigraszka to pojęciepojęcie erotycznekażda grakażda gra jestgra jest zabawąjest zabawą wzabawą w miłośćigraszka to pojęcie erotycznekażda gra jestkażda gra jest zabawągra jest zabawą wjest zabawą w miłośćigraszka to pojęcie erotycznekażda gra jest zabawąkażda gra jest zabawą wgra jest zabawą w miłość

Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz; Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada; Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra Przy otwartych i zamkniętych drzwiach. To jest gra. -Edward Stachura
Życie-to-jest-teatr-mówisz-ągle-opowiadasz-maski-coraz-inne-coraz-mylne-ę-nakłada-wszystko-to-zabawa-wszystko-to-jest-jedna-gra-przy-otwartych-i
Każda miłość jest zapomnieniem. Każda miłostka - rekonstrukcją pamięciową. -Horacy Safrin
każda-miłość-jest-zapomnieniem-każda-miłostka-rekonstrukcją-pamięciową