Igraszka to pojęcie erotyczne - każda gra jest zabawą w miłość.


igraszka-to-pojęcie-erotyczne-każda-gra-jest-zabawą-w-miłość
stefan napierskiigraszkatopojęcieerotycznekażdagrajestzabawąmiłośćpojęcie erotyczneerotycznekażdakażda gragra jestjest zabawązabawą ww miłośćigraszka to pojęciepojęcie erotycznekażda grakażda gra jestgra jest zabawąjest zabawą wzabawą w miłośćigraszka to pojęcie erotycznekażda gra jestkażda gra jest zabawągra jest zabawą wjest zabawą w miłośćigraszka to pojęcie erotycznekażda gra jest zabawąkażda gra jest zabawą wgra jest zabawą w miłość

Każda gra jest zabawą w miłość.Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz; Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada; Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra Przy otwartych i zamkniętych drzwiach. To jest gra.Miłość jako praca jest prostytucją, jako zabawa - flirtem; a to, co jest naprawdę miłością, nie jest ani pracą, ani zabawą, jest czymś trzecim, równie dalekim od pracy, jak od zabawy.Fraszka? Słow­na igraszka. Pi­sali ją wiel­cy poeci, a te­raz ja mam ją sklecić. Doścignąć mam kun­szt mis­trza Jana, bo fraszka na jut­ro zadana! Zli­tuj się, nauczycielu! Ja nie mam ta­lentów wielu i dla mnie słowem zabawa to nie jest fraszka. To dramat! Każda miłość jest zapomnieniem. Każda miłostka - rekonstrukcją pamięciową.Pojęcie nieskończoności ma ten podwójny charakter, że narzuca się z konieczności umysłowi, a jest zgoła niewytłumaczonym. Kiedy zaś to pojęcie zawładnie umysłem, nie pozostaje już nic jak tylko uklęknąć, podziwiać i wielbić w pokorze...