ik­siński py­ta mądralę : - co to jest właści­wie aneg­do­ta ? - to jest krótka, dow­cipna his­to­ryj­ka, którą już daw­no znasz ...


ik­ński-py­-mądralę-co to jest właś­wie-aneg­do­-to jest krótka-dow­cipna-his­to­ryj­ka-którą-już-daw­no-znasz
lovely-girlik­sińskipy­tamądralęco to jest właści­wieaneg­do­tato jest krótkadow­cipnahis­to­ryj­kaktórąjużdaw­noznaszik­siński py­tapy­ta mądralęmądralęco to jest właści­wieco to jest właści­wie aneg­do­taaneg­do­tato jest krótkadow­cipna his­to­ryj­kaktórą jużjuż daw­nodaw­no znaszznaszik­siński py­ta mądralępy­ta mądralęco to jest właści­wie aneg­do­taco to jest właści­wie aneg­do­taktórą już daw­nojuż daw­no znaszdaw­no znaszik­siński py­ta mądralęco to jest właści­wie aneg­do­taktórą już daw­no znaszjuż daw­no znaszktórą już daw­no znasz

Miło jest być dow­cipnym we właści­wym czasie.Miłość jest Nie znasz mnie, nie znasz mo­jego imienia, mo­jego praw­dzi­wego uśmiechu, nie znasz mnie, mój od­dech jest już dla Ciebie obcy, a każdy skra­wek ciała który odkryłeś utonął... myślisz że jes­teś ze mną blisko? my­lisz się. Sie­dzisz na ław­ce przeznaczenia, pat­rzysz jak Twe szczęście odchodzi, nie żeg­na się, nie mówi że wróci. po pros­tu znika. a Ty tak siedź i czekaj...zak­ryj uszy oczy zrzuć z siebie resztki dnia i nie myśl o tym czy jest już ciemno spróbuj mnie szybciej mocniej pewniej przes­tań już pat­rzeć i słuchać te­raz tylko czuj Gdy­byś nie od­szedł, nie poz­nałabym dzi­siej­szej miłości.. Która jest więc właści­wa? Ta, za którą się tęskni? Czy ta, na którą się cze­ka? Prze­cież kochałam i kocham, nadal.Jes­teś piękny. Jes­teś cu­dow­ny i wszys­tko, co ro­bisz, jest cu­dow­ne, bo ty to ro­bisz. Jes­teś tą sil­niej­szą stroną. Możesz zro­bić coś źle i wie­dzieć, że to jest złe, al­bo zro­bić coś dob­rze i wie­dzieć, że to jest dob­re, ale to coś nie może ci nicze­go zro­bić. Ty, to cały czas ty.