Ile ra­zy mam upa­dać, ile ra­zy się pod­no­sić by osiągnąć szczyt.


ile-ra­zy-mam-upa­dać-ile-ra­zy ę-pod­no­ć-by osiągnąć-szczyt
ryderilera­zymamupa­daćilera­zy siępod­no­sićby osiągnąćszczytile ra­zyra­zy mammam upa­daćile ra­zy sięra­zy się pod­no­sićpod­no­sić by osiągnąćby osiągnąć szczytile ra­zy mamra­zy mam upa­daćile ra­zy się pod­no­sićra­zy się pod­no­sić by osiągnąćpod­no­sić by osiągnąć szczytile ra­zy mam upa­daćile ra­zy się pod­no­sić by osiągnąćra­zy się pod­no­sić by osiągnąć szczytile ra­zy się pod­no­sić by osiągnąć szczyt

Ile szczęśliwych myśli zostaje zaduszonych pod kołdrą, kiedy się samotnie śpi w swoim łóżku, i ile nieszczęsnych snów się nią ogrzewa. -Franz Kafka
ile-szczęśliwych-myśli-zostaje-zaduszonych-pod-kołdrą-kiedy-ę-samotnie-śpi-w-swoim-łóżku-i-ile-nieszczęsnych-snów-ę-ą-ogrzewa
Mo­ja siła nie za­wiera się w tym ile uniosę rzeczy i jak sil­ne mam ciało, ale w tym ile zniosę po­rażek. Ilek­roć ucier­pi mo­je ciało, tym sil­niej­sza staję się mo­ja dusza. -Raspberry
mo­ja-ła-nie za­wiera ę-w tym-ile-uniosę-rzeczy-i jak sil­ne-mam-ciało-ale-w tym-ile-zniosę-po­rażek-ilek­roć-ucier­pi-mo­-ciało
Mam się w so­bie ty­le, ile z siebie oddaję. -iluzjanago
mam ę-w so­bie-ty­-ile-z siebie-oddaję