Ile razy mężczyzna patrzy na kobietę, szatan zakłada mu różowe okulary.


ile-razy-mężczyzna-patrzy-na-kobietę-szatan-zakłada-mu-różowe-okulary
bolesław prusilerazymężczyznapatrzynakobietęszatanzakładamuróżoweokularyile razyrazy mężczyznamężczyzna patrzypatrzy nana kobietęszatan zakładazakłada mumu różoweróżowe okularyile razy mężczyznarazy mężczyzna patrzymężczyzna patrzy napatrzy na kobietęszatan zakłada muzakłada mu różowemu różowe okularyile razy mężczyzna patrzyrazy mężczyzna patrzy namężczyzna patrzy na kobietęszatan zakłada mu różowezakłada mu różowe okularyile razy mężczyzna patrzy narazy mężczyzna patrzy na kobietęszatan zakłada mu różowe okulary

Zakłada ciemne okulary, żeby go nie rozpoznano.Nie ważne, że świat jest szary Ważne, abyś pat­rzył na niego przez różowe okulary.Kobietę, która zbyt wysokie albo zbyt niskie pojęcie ma o mężczyźnie, zawsze spotyka zawód, bo mężczyzna rzadko jest zły jak szatan, ale dobry jak anioł także nie jest.Gwiazdor to człowiek, który latami pracuje jak opętany, by zyskać popularność, a potem zakłada ciemne okulary, żeby go nie rozpoznano.Kiedy patrzysz na kobietę, myśl, że to Szatan. Kobieta jest jak przepaść piekielna.Mężczyzna patrzy daleko, kobieta głęboko.