Ilekroć byłem wśród ludzi, wracałem mniejszy.


ilekroć-byłem-wśród-ludzi-wracałem-mniejszy
senekailekroćbyłemwśródludziwracałemmniejszyilekroć byłembyłem wśródwśród ludziwracałem mniejszyilekroć byłem wśródbyłem wśród ludziilekroć byłem wśród ludzi

Rodzi­my się wśród ludzi, umiera­my niepo­cie­sze­ni wśród bogów. -René Char
rodzi­my ę-wśród-ludzi-umiera­my-niepo­cie­sze­-wśród-bogów
Wielkie to szczęście dla księcia, gdy żyje wśród ludzi prawdomównych. Otoczonego zaś pochlebcami dotyka nieszczęście, spędza bowiem życie wśród wrogów. -Montesquieu
wielkie-to-szczęście-dla-księcia-gdy-żyje-wśród-ludzi-prawdomównych-otoczonego-zaś-pochlebcami-dotyka-nieszczęście-spędza-bowiem-życie
Im bardziej spoufalamy się z dobrymi książkami, tym mniejszy staje się krąg ludzi, których towarzystwo nas satysfakcjonuje. -Ludwig Andreas Feuerbach
im-bardziej-spoufalamy-ę-z-dobrymi-książkami-tym-mniejszy-staje-ę-krąg-ludzi-których-towarzystwo-nas-satysfakcjonuje
Mówią mi, że byłem pre­zyden­tem. Nie bar­dzo się widzę w tej ro­li. Ale byłem... -Lech Wałęsa
mówią-mi-że byłem-pre­zyden­tem-nie bar­dzo ę-widzę-w tej ro­li-ale byłem
Zacząłem być nap­rawdę dum­nym z fak­tu, że byłem ge­jem, cho­ciaż nim nie byłem. -Kurt Cobain
zacząłem-być-nap­rawdę-dum­nym-z fak­-że byłem-ge­jem-cho­ciaż-nim-nie byłem
Ilekroć niezgodne są ze sobą sądy dwóch ludzi o tym samym przedmiocie, jest rzeczą pewną, iż przynajmniej jeden z nich jest w błędzie. -Kartezjusz
ilekroć-niezgodne-są-ze-sobą-sądy-dwóch-ludzi-o-tym-samym-przedmiocie-jest-rzeczą-pewną-iż-przynajmniej-jeden-z-nich-jest-w-błędzie