Im bar­dziej jes­teś ni­kim, tym bar­dziej prag­niesz, żeby cały świat kręcił się wokół ciebie.


im bar­dziej-jes­teś-­kim-tym-bar­dziej-prag­niesz-żeby-cały-świat-kręł ę-wokół-ciebie
jacek piekaraim bar­dziejjes­teśni­kimtymbar­dziejprag­nieszżebycałyświatkręcił sięwokółciebieim bar­dziej jes­teśjes­teś ni­kimtym bar­dziejbar­dziej prag­nieszżeby całycały światświat kręcił siękręcił się wokółwokół ciebieim bar­dziej jes­teś ni­kimtym bar­dziej prag­nieszżeby cały światcały świat kręcił sięświat kręcił się wokółkręcił się wokół ciebieżeby cały świat kręcił sięcały świat kręcił się wokółświat kręcił się wokół ciebieżeby cały świat kręcił się wokółcały świat kręcił się wokół ciebie

Im bar­dziej pot­rze­buję ko­biety, tym bar­dziej jes­teś tyl­ko mgłą przed moimi oczami... -MarzycielS
im bar­dziej-pot­rze­buję-ko­biety-tym-bar­dziej-jes­teś-tyl­ko-mgłą-przed-moimi-oczami
Miłość poz­na­je się po tym, że czy­jegoś głosu prag­niesz bar­dziej, niż ciszy; kochać to zgod­nie przer­wać roz­mowę, żeby posłuchać deszczu... -Wojciech Kuczok
miłość-poz­na­ ę-po tym-że czy­jegoś-głosu-prag­niesz-bar­dziej-ż-ciszy-kochać-to zgod­nie-przer­wać-roz­mowę-żeby-posłuchać
Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam... -rudolf88
im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam
Im bar­dziej prag­niesz za­pom­nieć, tym moc­niej pamiętasz. -PoznajPrawdę
im bar­dziej-prag­niesz-za­pom­nieć-tym-moc­niej-pamiętasz
Jes­teśmy tym wol­niej­si, im bar­dziej działamy z in­spi­rac­ji rozsądku, a tym bar­dziej zniewo­leni, im więcej poz­wa­lamy sobą rządzić namiętnościom. -Gottfried Wilhelm Leibniz
jes­teśmy-tym-wol­niej­-im bar­dziej-działamy-z in­spi­rac­ji-rozsądku-a tym-bar­dziej-zniewo­leni-im więcej-poz­wa­lamy-sobą
Ludzie po­dob­no ma­ja uczu­cia i sumienie. Więc kim ty jes­teś ? Nie sza­nujesz mnie , a tym bar­dziej siebie  -Intryga
ludzie-po­dob­no-­ja-uczu­cia-i sumienie-więc-kim-ty jes­teś-nie-sza­nujesz-mnie- a tym-bar­dziej-siebie