Im bar­dziej pot­rze­buję ko­biety, tym bar­dziej jes­teś tyl­ko mgłą przed moimi oczami...


im bar­dziej-pot­rze­buję-ko­biety-tym-bar­dziej-jes­teś-tyl­ko-mgłą-przed-moimi-oczami
marzycielsim bar­dziejpot­rze­bujęko­bietytymbar­dziejjes­teśtyl­komgłąprzedmoimioczamiim bar­dziej pot­rze­bujępot­rze­buję ko­bietytym bar­dziejbar­dziej jes­teśjes­teś tyl­kotyl­ko mgłąmgłą przedprzed moimimoimi oczamiim bar­dziej pot­rze­buję ko­bietytym bar­dziej jes­teśbar­dziej jes­teś tyl­kojes­teś tyl­ko mgłątyl­ko mgłą przedmgłą przed moimiprzed moimi oczamitym bar­dziej jes­teś tyl­kobar­dziej jes­teś tyl­ko mgłąjes­teś tyl­ko mgłą przedtyl­ko mgłą przed moimimgłą przed moimi oczamitym bar­dziej jes­teś tyl­ko mgłąbar­dziej jes­teś tyl­ko mgłą przedjes­teś tyl­ko mgłą przed moimityl­ko mgłą przed moimi oczami

Im bar­dziej jes­teś ni­kim, tym bar­dziej prag­niesz, żeby cały świat kręcił się wokół ciebie. -Jacek Piekara
im bar­dziej-jes­teś-­kim-tym-bar­dziej-prag­niesz-żeby-cały-świat-kręł ę-wokół-ciebie
Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam... -rudolf88
im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam
Jes­teśmy tym wol­niej­si, im bar­dziej działamy z in­spi­rac­ji rozsądku, a tym bar­dziej zniewo­leni, im więcej poz­wa­lamy sobą rządzić namiętnościom. -Gottfried Wilhelm Leibniz
jes­teśmy-tym-wol­niej­-im bar­dziej-działamy-z in­spi­rac­ji-rozsądku-a tym-bar­dziej-zniewo­leni-im więcej-poz­wa­lamy-sobą
Dlacze­go sta­jemy się niewidzial­ni wte­dy, kiedy naj­bar­dziej pot­rze­buje­my po­mocy ?  -patka5463
dlacze­go-sta­jemy ę-niewidzial­-wte­dy-kiedy-naj­bar­dziej-pot­rze­buje­my-po­mocy- 
Dlacze­go jes­teś tak da­leko wte­dy gdy tak bar­dzo Cię pot­rze­buję blis­ko? Dlacze­go Cię nie ma gdy pot­rze­buję Two­jej obec­ności? Dlaczego...?  -Aleksandra_Czarna
dlacze­go-jes­teś-tak-da­leko-wte­dy-gdy-tak-bar­dzo-cię-pot­rze­buję-blis­ko-dlacze­go-cię-nie  gdy-pot­rze­buję-two­jej
Im bar­dziej Wszechświat wy­daje się zro­zumiały, tym bar­dziej spra­wia wrażenie bezcelowego. -Steven Weinberg
im bar­dziej-wszechświat-wy­daje ę-zro­zumiały-tym-bar­dziej-spra­wia-wrażenie-bezcelowego