Im częściej cze­goś doświad­cza­my, tym słab­szy jest efekt.


im częściej-cze­goś-doświad­cza­my-tym-słab­szy-jest efekt
eric jerome dickeyim częściejcze­gośdoświad­cza­mytymsłab­szyjest efektim częściej cze­goścze­goś doświad­cza­mytym słab­szysłab­szy jest efektim częściej cze­goś doświad­cza­mytym słab­szy jest efekt

Widzę blask w jej oczach, ale widzę też, że on znik­nie. Będzie co­raz słab­szy i słab­szy, jak ogień, który naj­pierw sta­je się żarem, a później popiołem. -Isabel Abedi
widzę-blask-w jej-oczach-ale-widzę-też-że on znik­nie-będzie co­raz-słab­szy-i słab­szy-jak ogień-który-naj­pierw-sta­ ę
Doświad­cze­nie stworzyło sztukę, brak zaś doświad­cze­nia - przypadek. -Arystoteles
doświad­cze­nie-stworzyło-sztukę-brak-zaś-doświad­cze­nia- przypadek
Życie jest ciągiem doświad­czeń, z których każde czy­ni nas sil­niej­szy­mi, mi­mo, że cza­sem trud­no nam to so­bie uświadomić. -Henry Ford
Życie-jest ągiem-doświad­czeń-z których-każde-czy­-nas-sil­niej­szy­mi-mi­mo-że cza­sem-trud­no-nam-to so­bie-uświadomić