Im da­lej idziesz, tym mniej wiesz.


im da­lej-idziesz-tym-mniej-wiesz
lao tseim da­lejidziesztymmniejwieszim da­lej idziesztym mniejmniej wiesztym mniej wiesz

Im wiecej wiesz, tym mniej musisz powiedzieć.Jeśli nie wiesz dokąd idziesz, pewnie tam nie dojdziesz.Gdy idziesz swą prostą drogą Nie wiesz kto na Ciebie czeka Może to właśnie ta je­dyna Ta naj­praw­dziw­sza miłość. War­to cze­kać opłaca się! Ko­lej­ny deszcz ob­my­wa strach przed przyszłością. Ko­lej­na noc za­myka drzwi dob­rym nadziejom i no­wym miłościom. Ko­lej­ne dni zdają się nie być no­wym jut­rem, tym lepszym. A po­roz­rzu­cane słowa nie chcą układać się w wiersze. Ko­lej­ny człowiek odszedł strącając w ot­chłań samotności. Roz­bierają mnie na kawałki sta­re i no­we miłości.Wiesz co się dzieje gdy ko­goś zra­nisz? Zaczy­na cię mniej kochać. Ta­ki sku­tek mają nieos­trożne słowa. Ludzie zaczy­nają cię mniej kochać.Im ktoś mniej myśli o sobie samym, tym mniej jest nieszczęśliwy.