Im ktoś mniej wie, tym ważniej­sze mu się wy­daje to, co wie.


im ktoś-mniej-wie-tym-ważniej­sze-mu ę-wy­daje-to-co wie
jerzy drobnikim ktośmniejwietymważniej­szemu sięwy­dajetoco wieim ktoś mniejmniej wietym ważniej­szeważniej­sze mu sięmu się wy­dajeim ktoś mniej wietym ważniej­sze mu sięważniej­sze mu się wy­dajetym ważniej­sze mu się wy­daje

Im ktoś mniej wie, tym ważniejsze mu się wydaje to, co wie. . -Jerzy Drobnik
im-ktoś-mniej-wie-tym-ważniejsze-mu-ę-wydaje-to-co-wie
Nie ro­zumiem , dlacze­go wszys­cy wie­dza co dla mnie będzie lep­sze ? Jak ktoś może wie­dzieć czy chce być z tym chłopa­kiem czy z in­nym ? Niez­ro­zumiałość ... -nasia
nie-ro­zumiem- dlacze­go-wszys­cy-wie­dza-co dla-mnie-będzie-lep­sze- jak-ktoś-może-wie­dzieć-czy-chce-być-z tym-chłopa­kiem-czy
Is­to­ta, którą człowiek naj­mniej zna, której zaw­sze do­wie­rza, która go pra­wie zaw­sze zdradza, jest to on sam. -Stefan Witwicki
is­to­-którą-człowiek-naj­mniej-zna-której zaw­sze-do­wie­rza-która-go pra­wie-zaw­sze-zdradza-jest to on sam
Zaw­sze miło jest wie­dzieć, że ktoś ma gorzej od nas. Ktoś prze­cież mu­si być tyłkiem te­go świata. -Terry Pratchett
zaw­sze-miło-jest wie­dzieć-że ktoś- gorzej-od nas-ktoś prze­cież-mu­-być-tyłkiem-te­go-świata