Im więcej człowiek wie o sa­mym so­bie, tym mniej o tym mówi.


im więcej-człowiek-wie-o ­mym-so­bie-tym-mniej-o tym-mówi
feliks feldheimim więcejczłowiekwieo sa­mymso­bietymmniejo tymmówiim więcej człowiekczłowiek wiewie o sa­mymo sa­mym so­bietym mniejmniej o tymo tym mówiim więcej człowiek wieczłowiek wie o sa­mymwie o sa­mym so­bietym mniej o tymmniej o tym mówiim więcej człowiek wie o sa­mymczłowiek wie o sa­mym so­bietym mniej o tym mówiim więcej człowiek wie o sa­mym so­bie

Im mniej dóbr będziecie mieli, tym więcej będziecie mogli oddać, im więcej posiadacie, tym mniej oddacie. Jeśli więc będziecie prosić w modlitwie proście o odwagę i dawajcie z siebie, dawajcie aż do bólu. Ten rodzaj dawania nazywamy miłością.Za­miast toczyć wojnę ze złem, wy­lecz te­go psa zdychające­go w ro­wie i tym sa­mym ot­rzyj łzy so­bie samemu.Szcze­ry człowiek mówi in­nym ludziom wszys­tko, praw­domówny tyl­ko to, co jest w tym naj­mniej ciekawe.Ludzie, co mają mało do roboty są wielkimi gadułami: im mniej ktoś ma do myślenia, tym więcej gada. Myślenie - to rozmowa z samym sobą, a kto mówi do siebie, ten nie myśli wcale o mówieniu do innych.Człowiek pobożny i ateusz mówią wciąż o religii; jeden mówi o tym, co kocha, drugi o tym, czego się lęka.Mil­cze­niem można często więcej po­wie­dzieć niż słowa­mi pod wa­run­kiem, że