Im więcej w człowieku zła, tym bar­dziej mu­simy go kochać.


im więcej-w człowieku-zła-tym-bar­dziej-mu­simy-go kochać
mikołaj gogolim więcejw człowiekuzłatymbar­dziejmu­simygo kochaćim więcej w człowiekuw człowieku złatym bar­dziejbar­dziej mu­simymu­simy go kochaćim więcej w człowieku złatym bar­dziej mu­simybar­dziej mu­simy go kochaćtym bar­dziej mu­simy go kochać

Jes­teśmy tym wol­niej­si, im bar­dziej działamy z in­spi­rac­ji rozsądku, a tym bar­dziej zniewo­leni, im więcej poz­wa­lamy sobą rządzić namiętnościom. -Gottfried Wilhelm Leibniz
jes­teśmy-tym-wol­niej­-im bar­dziej-działamy-z in­spi­rac­ji-rozsądku-a tym-bar­dziej-zniewo­leni-im więcej-poz­wa­lamy-sobą
Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam... -rudolf88
im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam
Im bar­dziej sko­rum­po­wane państwo, tym więcej praw. -Tacyt
im bar­dziej-sko­rum­po­wane-państwo-tym-więcej-praw
Im bar­dziej świńskie zajęcie, tym więcej trze­ba w nim uczciwości. -Honoré de Balzac
im bar­dziej-świńskie-zajęcie-tym-więcej-trze­ba-w nim-uczciwoś