im więcej wie­dzy tym więcej bólu 


im więcej-wie­dzy-tym-więcej-bólu 
badtomekim więcejwie­dzytymwięcejbólu im więcej wie­dzywie­dzy tymtym więcejwięcej bólu im więcej wie­dzy tymwie­dzy tym więcejtym więcej bólu im więcej wie­dzy tym więcejwie­dzy tym więcej bólu im więcej wie­dzy tym więcej bólu 

Im mniej dóbr będziecie mieli, tym więcej będziecie mogli oddać, im więcej posiadacie, tym mniej oddacie. Jeśli więc będziecie prosić w modlitwie proście o odwagę i dawajcie z siebie, dawajcie aż do bólu. Ten rodzaj dawania nazywamy miłością.Im więcej energii zużywam, tym większe istnieje na nią zapotrzebowanie i tym samym mam jej więcej.Im życie bogatsze, tym więcej w nim pragnień i tym więcej wyrzeczeń.Miłość to je­dyny skarb, który roz­mnaża się przez dziele­nie: to je­dyny dar rosnący tym bar­dziej, im więcej się z niego czer­pie. To je­dyne przed­sięwzięcie, w którym tym więcej się za­rabia, im więcej się wy­daje; po­daruj ją, rzuć da­leko od siebie, roz­prosz ją na czte­ry wiat­ry, opróżnij z niej kie­sze­nie, wy­syp ją z koszy­ka, a na­zajut­rz będziesz mieć jej więcej niż dotychczas.Im więcej wiesz, tym więcej po­zos­ta­je do poz­na­nia i wciąż te­go przybywa.im więcej masz przestrzeni tym więcej możesz jej dać innym