Im większe szczęście, tym mniej na­leży mu ufać.


im większe-szczęście-tym-mniej-na­ży-mu ufać
tytus liwiuszim większeszczęścietymmniejna­leżymu ufaćim większe szczęścietym mniejmniej na­leżyna­leży mu ufaćtym mniej na­leżymniej na­leży mu ufaćtym mniej na­leży mu ufać

Im większe szczęście, tym mniej należy mu ufać. -Tytus Liwiusz
im-większe-szczęście-tym-mniej-należy-mu-ufać
Szczęście mniej za­leży od pra­cy niż nie­szczęście od lenistwa. -Sławomir Wróblewski
szczęście-mniej-za­ży-od pra­cy-ż-nie­szczęście-od lenistwa
Jak większe jest szczęście być zdro­wym niż bo­gatym, tak mniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niż choroba. -Sokrates
jak-większe-jest szczęście-być-zdro­wym-ż-bo­gatym-tak-mniej­szym-jest nie­szczęściem-ubóstwo-ż-choroba
Naj­większe szczęście to spełnienie obowiązku. -Sofokles
naj­większe-szczęście-to spełnienie-obowiązku