Im bardziej jesteśmy próżni, tym bardziej uderza nas próżność drugich.


im-bardziej-jesteśmy-próż-tym-bardziej-uderza-nas-próżność-drugich
stefan witwickiimbardziejjesteśmypróżnitymuderzanaspróżnośćdrugichim bardziejbardziej jesteśmyjesteśmy próżnitym bardziejbardziej uderzauderza nasnas próżnośćpróżność drugichim bardziej jesteśmybardziej jesteśmy próżnitym bardziej uderzabardziej uderza nasuderza nas próżnośćnas próżność drugichim bardziej jesteśmy próżnitym bardziej uderza nasbardziej uderza nas próżnośćuderza nas próżność drugichtym bardziej uderza nas próżnośćbardziej uderza nas próżność drugich

Im bardziej sami jesteśmy próżni, tym bardziej uderza nas próżność drugich. -Stefan Witwicki
im-bardziej-sami-jesteśmy-próż-tym-bardziej-uderza-nas-próżność-drugich
Jesteśmy tym wolniejsi, im bardziej działamy z inspiracji rozsądku, a tym bardziej zniewoleni, im więcej pozwalamy sobą rządzić namiętnościom. -Gottfried Wilhelm Leibniz
jesteśmy-tym-wolniejsi-im-bardziej-działamy-z-inspiracji-rozsądku-a-tym-bardziej-zniewoleni-im-więcej-pozwalamy-sobą-rządzić-namiętnościom
Im bliżsi jesteśmy chwili szczęścia, tym bardziej niepokoi nas jego ułuda. -Mikołaj Gogol
im-bliż-jesteśmy-chwili-szczęścia-tym-bardziej-niepokoi-nas-jego-ułuda
Im bardziej wzrasta w nas miłość, tym każda czynność zewnętrzna staje się bardziej wewnętrzna. -Stefan Wyszyński kard
im-bardziej-wzrasta-w-nas-miłość-tym-każda-czynność-zewnętrzna-staje-ę-bardziej-wewnętrzna
Dzieła sztuki na równi z dziełami przyrody, są tym piękniejsze i tym bardziej zachwycające, im bardziej podporządkowują się prawom ścisłym. -Pierre Joseph Proudhon
dzieła-sztuki-na-równi-z-dziełami-przyrody-są-tym-piękniejsze-i-tym-bardziej-zachwycają-im-bardziej-podporządkowują-ę-prawom-ścisłym
Im bliżsi są nam ludzie, tym bardziej jesteśmy ślepi. -Andre Maleaux
im-bliż-są-nam-ludzie-tym-bardziej-jesteśmy-ślepi