Im bardziej sami jesteśmy próżni, tym bardziej uderza nas próżność drugich.


im-bardziej-sami-jesteśmy-próż-tym-bardziej-uderza-nas-próżność-drugich
stefan witwickiimbardziejsamijesteśmypróżnitymuderzanaspróżnośćdrugichim bardziejbardziej samisami jesteśmyjesteśmy próżnitym bardziejbardziej uderzauderza nasnas próżnośćpróżność drugichim bardziej samibardziej sami jesteśmysami jesteśmy próżnitym bardziej uderzabardziej uderza nasuderza nas próżnośćnas próżność drugichim bardziej sami jesteśmybardziej sami jesteśmy próżnitym bardziej uderza nasbardziej uderza nas próżnośćuderza nas próżność drugichim bardziej sami jesteśmy próżnitym bardziej uderza nas próżnośćbardziej uderza nas próżność drugich

Im bardziej jesteśmy próżni, tym bardziej uderza nas próżność drugich.Jesteśmy tym wolniejsi, im bardziej działamy z inspiracji rozsądku, a tym bardziej zniewoleni, im więcej pozwalamy sobą rządzić namiętnościom.Im bliżsi jesteśmy chwili szczęścia, tym bardziej niepokoi nas jego ułuda.Im bardziej wzrasta w nas miłość, tym każda czynność zewnętrzna staje się bardziej wewnętrzna.Dzieła sztuki na równi z dziełami przyrody, są tym piękniejsze i tym bardziej zachwycające, im bardziej podporządkowują się prawom ścisłym.Im bliżsi są nam ludzie, tym bardziej jesteśmy ślepi.