Im bardziej siebie kochasz, tym większym jesteś wrogiem samego siebie.


im-bardziej-siebie-kochasz-tym-większym-jesteś-wrogiem-samego-siebie
marie von ebner - eschenbachimbardziejsiebiekochasztymwiększymjesteśwrogiemsamegosiebieim bardziejbardziej siebiesiebie kochasztym większymwiększym jesteśjesteś wrogiemwrogiem samegosamego siebieim bardziej siebiebardziej siebie kochasztym większym jesteświększym jesteś wrogiemjesteś wrogiem samegowrogiem samego siebieim bardziej siebie kochasztym większym jesteś wrogiemwiększym jesteś wrogiem samegojesteś wrogiem samego siebietym większym jesteś wrogiem samegowiększym jesteś wrogiem samego siebie

Kochaj bliźniego swe­go - i bądź z da­la od niego, jeśli kochasz siebie samego.Nieważne co myślą o tobie ludzie. Ważne kim jesteś dla samego siebie.Kochaj twą małżonkę jak siebie samego, a szanuj więcej niż siebie.Jedynie miłość nadaje sens życiu. Dlatego im bardziej zdolni będziemy do miłości i dawania siebie innym, tym bardziej sensowne będzie nasze życie.Najstraszniejsze jest nienawidzić siebie, wstydzić się siebie, a jednak nie móc od siebie uciec, wciąż do siebie wracać i dlatego siebie przeklinać.