Im bardziej siebie kochasz, tym większym jesteś wrogiem samego siebie.


im-bardziej-siebie-kochasz-tym-większym-jesteś-wrogiem-samego-siebie
marie von ebner - eschenbachimbardziejsiebiekochasztymwiększymjesteśwrogiemsamegosiebieim bardziejbardziej siebiesiebie kochasztym większymwiększym jesteśjesteś wrogiemwrogiem samegosamego siebieim bardziej siebiebardziej siebie kochasztym większym jesteświększym jesteś wrogiemjesteś wrogiem samegowrogiem samego siebieim bardziej siebie kochasztym większym jesteś wrogiemwiększym jesteś wrogiem samegojesteś wrogiem samego siebietym większym jesteś wrogiem samegowiększym jesteś wrogiem samego siebie

Kochaj bliźniego swe­go - i bądź z da­la od niego, jeśli kochasz siebie samego. -Bolesław Szczęsny-Herbaczewski
kochaj-bliźniego-swe­go- i bądź-z da­-od niego-śli-kochasz-siebie-samego
Nieważne co myślą o tobie ludzie. Ważne kim jesteś dla samego siebie. -Anonim
nieważne-co-myślą-o-tobie-ludzie-ważne-kim-jesteś-dla-samego-siebie
kochaj-swojego-bliźniego-jak-siebie-samego-ale-nie-bardziej
Kochaj twą małżonkę jak siebie samego, a szanuj więcej niż siebie. -Talmud
kochaj-twą-łżonkę-jak-siebie-samego-a-szanuj-więcej-ż-siebie
Jedynie miłość nadaje sens życiu. Dlatego im bardziej zdolni będziemy do miłości i dawania siebie innym, tym bardziej sensowne będzie nasze życie. -Herman Hesse
jedynie-miłość-nadaje-sens-życiu-dlatego-im-bardziej-zdolni-będziemy-do-miłoś-i-dawania-siebie-innym-tym-bardziej-sensowne-będzie-nasze
Najstraszniejsze jest nienawidzić siebie, wstydzić się siebie, a jednak nie móc od siebie uciec, wciąż do siebie wracać i dlatego siebie przeklinać. -Karol Irzykowski
najstraszniejsze-jest-nienawidzić-siebie-wstydzić-ę-siebie-a-jednak-nie-móc-od-siebie-uciec-wciąż-do-siebie-wracać-i-dlatego-siebie