Im bardziej spoufalamy się z dobrymi książkami, tym mniejszy staje się krąg ludzi, których towarzystwo nas satysfakcjonuje.


im-bardziej-spoufalamy-ę-z-dobrymi-książkami-tym-mniejszy-staje-ę-krąg-ludzi-których-towarzystwo-nas-satysfakcjonuje
ludwig andreas feuerbachimbardziejspoufalamysiędobrymiksiążkamitymmniejszystajekrągludziktórychtowarzystwonassatysfakcjonujeim bardziejbardziej spoufalamyspoufalamy sięz dobrymidobrymi książkamitym mniejszymniejszy stajestaje sięsię krągkrąg ludziktórych towarzystwotowarzystwo nasnas satysfakcjonujeim bardziej spoufalamybardziej spoufalamy sięspoufalamy się zsię z dobrymiz dobrymi książkamitym mniejszy stajemniejszy staje sięstaje się krągsię krąg ludziktórych towarzystwo nastowarzystwo nas satysfakcjonujeim bardziej spoufalamy siębardziej spoufalamy się zspoufalamy się z dobrymisię z dobrymi książkamitym mniejszy staje sięmniejszy staje się krągstaje się krąg ludziktórych towarzystwo nas satysfakcjonujeim bardziej spoufalamy się zbardziej spoufalamy się z dobrymispoufalamy się z dobrymi książkamitym mniejszy staje się krągmniejszy staje się krąg ludzi

Im bardziej wzrasta w nas miłość, tym każda czynność zewnętrzna staje się bardziej wewnętrzna. -Stefan Wyszyński kard
im-bardziej-wzrasta-w-nas-miłość-tym-każda-czynność-zewnętrzna-staje-ę-bardziej-wewnętrzna
Więcej ludzi staje się dobrymi przez ćwiczenie, niż jest ich z natury. -Demokryt
więcej-ludzi-staje-ę-dobrymi-przez-ćwiczenie-ż-jest-ich-z-natury
Im bardziej zbliżamy się do naszych marzeń, tym bardziej Własna Legenda staje się jedyna, prawdziwą racja bytu. -Paulo Coelho
im-bardziej-zbliżamy-ę-do-naszych-marzeń-tym-bardziej-własna-legenda-staje-ę-jedyna-prawdziwą-racja-bytu
Niektórzy tym bardziej podnoszą głos, im bardziej milczące staje się audytorium. -Zbigniew Waydyk
niektórzy-tym-bardziej-podnoszą-głos-im-bardziej-milczą-staje-ę-audytorium
Im bardziej radykalna jest lewica, tym bardziej lewe staje się centrum. -Joseph Keith
im-bardziej-radykalna-jest-lewica-tym-bardziej-lewe-staje-ę-centrum
Powtarzaj ludziom, których kochasz, że ich kochasz. Miłość ludzi żywi się dobrymi słowami. -Ludwig Kohler
powtarzaj-ludziom-których-kochasz-że-ich-kochasz-miłość-ludzi-żywi-ę-dobrymi-słowami