Im bardziej stromą pójdziesz drogą, rym wcześniej osiągniesz szczyt.


im-bardziej-stromą-pójdziesz-drogą-rym-wcześniej-osiągniesz-szczyt
wolfgang goesimbardziejstromąpójdzieszdrogąrymwcześniejosiągnieszszczytim bardziejbardziej stromąstromą pójdzieszpójdziesz drogąrym wcześniejwcześniej osiągnieszosiągniesz szczytim bardziej stromąbardziej stromą pójdzieszstromą pójdziesz drogąrym wcześniej osiągnieszwcześniej osiągniesz szczytim bardziej stromą pójdzieszbardziej stromą pójdziesz drogąrym wcześniej osiągniesz szczytim bardziej stromą pójdziesz drogą

Jeśli sądzisz, że nie masz szans osiągnąć to czego chcesz, najprawdopodobniej nie osiągniesz tego, ale jeśli wierzysz w siebie najprawdopodobniej, wcześniej czy później to osiągniesz. -Anonim
jeśli-sądzisz-że-nie-masz-szans-osiągnąć-to-czego-chcesz-najprawdopodobniej-nie-osiągniesz-tego-ale-śli-wierzysz-w-siebie-najprawdopodobniej
Obecnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej ludzkość znalazła się na rozdrożu. Jedna droga wiedzie ku rozpaczy i beznadziei. Druga ku zagładzie. Módlmy się o właściwy wybór. -Woody Allen
obecnie-bardziej-ż-kiedykolwiek-wcześniej-ludzkość-znalazła-ę-na-rozdrożu-jedna-droga-wiedzie-ku-rozpaczy-i-beznadziei-druga-ku-zagładzie
Szczyt prawa - to szczyt bezprawia. -Terencjusz
szczyt-prawa-to-szczyt-bezprawia
Honor to stroma wyspa bez brzegów, nie można na nią wrócić, gdy ją już się opuściło. -Nicolas Boileau-Despreaux
honor-to-stroma-wyspa-bez-brzegów-nie-można-na-ą-wróć-gdy-ją-już-ę-opuśło