Im bardziej uszlachetniasz swe serce, tym oblicze twej sztuki bardziej prawe.


im-bardziej-uszlachetniasz-swe-serce-tym-oblicze-twej-sztuki-bardziej-prawe
leopold staffimbardziejuszlachetniaszswesercetymobliczetwejsztukipraweim bardziejbardziej uszlachetniaszuszlachetniasz sweswe sercetym obliczeoblicze twejtwej sztukisztuki bardziejbardziej praweim bardziej uszlachetniaszbardziej uszlachetniasz sweuszlachetniasz swe sercetym oblicze twejoblicze twej sztukitwej sztuki bardziejsztuki bardziej praweim bardziej uszlachetniasz swebardziej uszlachetniasz swe sercetym oblicze twej sztukioblicze twej sztuki bardziejtwej sztuki bardziej praweim bardziej uszlachetniasz swe sercetym oblicze twej sztuki bardziejoblicze twej sztuki bardziej prawe

Dzieła sztuki na równi z dziełami przyrody, są tym piękniejsze i tym bardziej zachwycające, im bardziej podporządkowują się prawom ścisłym.Jesteśmy tym wolniejsi, im bardziej działamy z inspiracji rozsądku, a tym bardziej zniewoleni, im więcej pozwalamy sobą rządzić namiętnościom.Im bardziej jesteśmy próżni, tym bardziej uderza nas próżność drugich.Im bardziej kto skubie innych, tym bardziej sam obrasta w piórka.Im bardziej się spieszę, tym bardziej nikt mi nie chce ustępować z drogi.Im bardziej sami jesteśmy próżni, tym bardziej uderza nas próżność drugich.