Im dalej w las, tym więcej drzew, u kobiet przeciwnie: im dalej w lata, tym mniej lat.


im-dalej-w-las-tym-więcej-drzew-u-kobiet-przeciwnie-im-dalej-w-lata-tym-mniej-lat
alojzy Żółkowskiimdalejlastymwięcejdrzewkobietprzeciwnieimlatamniejlatim dalejdalej ww lastym więcejwięcej drzewu kobietkobiet przeciwnieim dalejdalej ww latatym mniejmniej latim dalej wdalej w lastym więcej drzewu kobiet przeciwnieim dalej wdalej w latatym mniej latim dalej w lasim dalej w lata

Im dalej brniesz w nieznane, tym mniej przyjaciół pozostaje z tobą. Gdy postępując naprzód osiągniesz granice niedostępne dla innych pozostaniesz ostatecznie sam.Im dalej brniesz w nieznane, tym mniej przyjaciół pozostaje z tobą. Gdy postępując naprzód, osiągniesz granice niedostępne dla innych, pozostaniesz ostatecznie sam.Często im bliżej tym dalej.Im dalej w czas, tym kosztowniejsze zaloty.Propaganda jest przeciwieństwem artylerii: im lżejsza, tym dalej niesie.Im mniej dóbr będziecie mieli, tym więcej będziecie mogli oddać, im więcej posiadacie, tym mniej oddacie. Jeśli więc będziecie prosić w modlitwie proście o odwagę i dawajcie z siebie, dawajcie aż do bólu. Ten rodzaj dawania nazywamy miłością.