Im dalej w las, tym więcej drzew, u kobiet przeciwnie: im dalej w lata, tym mniej lat.


im-dalej-w-las-tym-więcej-drzew-u-kobiet-przeciwnie-im-dalej-w-lata-tym-mniej-lat
alojzy Żółkowskiimdalejlastymwięcejdrzewkobietprzeciwnieimlatamniejlatim dalejdalej ww lastym więcejwięcej drzewu kobietkobiet przeciwnieim dalejdalej ww latatym mniejmniej latim dalej wdalej w lastym więcej drzewu kobiet przeciwnieim dalej wdalej w latatym mniej latim dalej w lasim dalej w lata

Im dalej brniesz w nieznane, tym mniej przyjaciół pozostaje z tobą. Gdy postępując naprzód osiągniesz granice niedostępne dla innych pozostaniesz ostatecznie sam. -Hans Selye
im-dalej-brniesz-w-nieznane-tym-mniej-przyjaciół-pozostaje-z-tobą-gdy-postępując-naprzód-osiągniesz-granice-niedostępne-dla-innych
Im dalej brniesz w nieznane, tym mniej przyjaciół pozostaje z tobą. Gdy postępując naprzód, osiągniesz granice niedostępne dla innych, pozostaniesz ostatecznie sam. -Hans Selye
im-dalej-brniesz-w-nieznane-tym-mniej-przyjaciół-pozostaje-z-tobą-gdy-postępując-naprzód-osiągniesz-granice-niedostępne-dla-innych
Propaganda jest przeciwieństwem artylerii: im lżejsza, tym dalej niesie. -Jean Giraudoux
propaganda-jest-przeciwieństwem-artylerii-im-lżejsza-tym-dalej-niesie